Albi Mall - Jaha Solar

Albi Mall goes green!

Posted on 26-09-2017 , by: admin , in , 0 Comments

Albi Mall - Jaha Solar

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se sot është nënshkruar kontrata për instalimin e sistemit fotovoltaik 500 kWp në mes të Albi Mall dhe Jaha Solar.

Albi Mall synon shfrytëzimin e energjisë diellore dhe ruajtjen e ambientit duke zvogëluar emetimin e dioksid karbonit.

Jaha Solar brenda vitit 2017 në portfolion e vet do të ketë kapacitet të instaluar vetëm brenda Kosovës mbi 3 MW, që na mban kompani lidere.

Jaha Solar në fund të vitit 2018 do të ketë portfolion më të madhe në rajon.

Leave a comment