Jaha Solar arrin marëveshjen për projektimin, furnizimin, instalimin dhe lëshimin në punë të projektit të parë fotovoltaik në Mal të Zi

Posted on 26-02-2018 , by: admin , in , 0 Comments

Jaha Solar arrin marëveshjen për projektimin, furnizimin, instalimin dhe lëshimin në punë të projektit të parë fotovoltaik në Mal të Zi me kompaninë Invicta. Kapaciteti i projektit është 416.00 kWp.
Jaha Solar arrin të del kompania me ofertën më të mirë teknike dhe financiare në një tender privat në konkurrencë me kompani të mëdha ndërkombëtare.
Stay tuned for next week!

 

jahasolar

 

Leave a comment