Eco Solar System

Jaha Solar arrin marrëveshje me kompaninë “ECO SOLAR SYSTEM DOO” për projektimin, furnizimin dhe instalimin e sistemit fotovoltaik në kulm me kapacitet 996 kWp

Posted on 15-03-2018 , by: admin , in , 0 Comments

Me kënaqësi ju njoftojmë se Jaha Solar ka arritur marëveshje për projektin e rradhës në Mal të Zi me kompaninë ECO SOLAR SYSTEM DOO, PODGORICA për projektimin, furnizimin dhe instalimin e sistemit fotovoltaik në kulm me kapacitet 996 kWp që është edhe projekti më i madh atje.
Edhe kësaj rradhe oferta jonë u përzgjodh si oferta më e përshtatshme teknike dhe financiare.

We are pleased to announce that we have signed next project in Montenegro ECO SOLAR SYSTEM DOO, PODGORICA for design, supply and installation of rooftop solar system with capacity of 996 kWp which will be biggest project in Montenegro until now.
Again our offer was selected as best offer on technical and financial side.

Leave a comment