Jaha Solar Green Energy SGE

Sëshpejti projekti më i madh fotovoltaik në Rajon.

Posted on 09-02-2018 , by: admin , in , 0 Comments

Kemi kënaqësinë të ju njoftojmë se sot kemi nënshkruar kontratën me kompaninë SGE për projektimin dhe ndërtimin e centralit fotovoltaik me kapacitet 3 MWp. Plantacioni do të ndërtohet në fshatin Novosellë, Kamenicë.
Ky është projekti më i madh i kësaj natyre në rajon!

Jaha Solar

It is our pleasure to inform you that we have signed EPC contract with SGE company for design and installation of 3 MWp PV Plant . This PV Plant will be built on Novosellë, Kamenicë and it will be biggest solar project in our region.

 

Biggest photovoltaic project in Balkan

Leave a comment